Styret 2020

Styret i Tango Banco består av leder Anna Lena Albertsen, kasserer Sissel Berg og styremedlemmene Christopher Høstmælingen og Agnethe Jovall.

One thought on “Styret 2020”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *