Bli medlem

Alle som ønsker det er velkomne til å melde seg inn i klubben. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Beløpet betales inn via https://www.deltager.no/TangoBanco_Medlemskontigent18

Vi ønsker at folk skal være medlemmer, men man må ikke være medlem for å delta  på klubbens aktiviteter. Medlemmer innvilges rabatt i noen sammenhenger, og har stemmerett på Tango Bancos årsmøte.