årsmøte i tango banco

Torsdag 21. januar 2021 blir det årsmøte kl. 19-20 i Holbøsalen, der vi vanligvis danser, i Kulturhuset Banken. Frist for å sende inn saker er to uker før årsmøtet. Innkalling er sendt ut til medlemmene på e-post. Velkommen til alle!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *